Pangkalan Data Atas Talian Pangkalan Data Atas Talian

Portal Rasmi PNM/Organisasi Portal Rasmi PNM/Organisasi

  • Perkhidmatan ini menyokong pembelajaran dengan menyediakan maklumat dan sumber audio visual.
  • Memberi panduan di dalam penyelidikan dan literasi maklumat.
  • Mengenalpasti pangkalan data yang sesuai dengan topik penyelidikan.
  • Berkebolehan mencari maklumat dengan berkesan.
  • Layari melalui Portal Sumber Elektronik: http://www.pnmdigital.gov.my

Ke atas

Portal U-Pustaka Portal U-Pustaka

  • Mewujudkan Ekosistem Rangkaian Perpustakaan bagi menggalakkan kolaborasi menerusi perkhidmatan peminjaman secara terus kepada ahli, perkhidmatan penghantaran, perkhidmatan pembayaran secara eletronik dan akses secara maya kepada penerbitan laman web, pengurusan kandungan dan kolaborasi dalam memperluaskan keupayaan untuk inovasi dan penghasilan repositori keilmuan untuk negara.
  • Boleh diakses melalui portal U-Pustaka: http://www.u-pustaka.gov.my/portal

Ke atas